ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศ ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพัชรพงศ์ สุขประจำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,16:49  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศ ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,16:35  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 การประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,19:03  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 การประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,19:00  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 การประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,18:54  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presenttation) ระดับชั้น ป.4-6 การประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,18:40  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการการศึกษา “ครูดีศรีณรงค์” ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,18:31  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..