ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561ให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ขอประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร เป็นชื่อ "โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์" ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 191 ครั้ง