ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (อ่าน 192) 03 พ.ย. 61
การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ย (อ่าน 242) 27 ส.ค. 61
รายงาน SAR 2558 (อ่าน 429) 25 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปี 2559 (อ่าน 438) 25 ก.ค. 59
คู่มือประชาชนโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร (อ่าน 694) 04 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 517) 24 ก.ค. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 1279) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 642) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.5 (อ่าน 3925) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.4 (อ่าน 909) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.2 (อ่าน 1110) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.1 (อ่าน 474) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.3 (รายบุคคล) (อ่าน 1094) 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.3 (ค่าสถิติโรงเรียน) (อ่าน 479) 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 (รายบุคคล) (อ่าน 4908) 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 (ค่าสถิติโรงเรียน) (อ่าน 557) 14 มี.ค. 58
ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1298) 08 มี.ค. 58
คลิก !! เอกสารดาวน๋์โหลด การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 352) 07 มี.ค. 58
คลิก !! เอกสาร/คำสั่ง/ประกาศ ของโรงเรียน (อ่าน 357) 07 มี.ค. 58
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 478) 11 ก.พ. 58