ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศิริมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2524 ถึง 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย สาลิวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2553 ถึง ปัจจุบัน