ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดสุภาพ/ผ้าไทย/เสื้อโทนสีฟ้า
26 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

18 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3

ห้องประชุมโรงเรียน/แต่งกายชุดนักเรียน นางสาวอัจฉรียา/กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3
ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดเพชรบุรี
แต่งกายชุดฟอร์มโรงเรียน นายุทธภูมิ โพธิ์ศรี/กลุ่มบริหารงานวิชาการ
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สอบปลายปี/ปลายภาค2/2557

แต่งกายชุดนักเรียน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 57 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

แต่งกายชุดนักเรียน งานวัดและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
22 ส.ค. 57 แข่งขันกีฬาเครือข่ายศรีณรงค์ 2

โรงเรียนบ้านหนองแวง
07 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่  7  สิงหาคม  2557 เริ่มเวลา  09.00  น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียน นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน คณะครูแต่งชุดฟอร์มโรงเรียน (สีฟ้า) บริหารงานวิชาการ (งานวันสำคัญ)